"I believe in manicures. I believe in overdressing. I believe in primping at leisure and wearing lipstick. I believe that laughing is the best calorie burner. I believe in kissing; kissing a lot. I believe in being strong when everything seems to be going wrong. I believe that happy girls are the prettiest girls. I believe that tomorrow is another day, and I believe in miracles."- Audrey Hepburn

Aug 24, 2010

pack."Em đi núi đứng nhìn theo
Em đi phố khép màn chiều
Nhà vắng tiếng nói tiếng hát
Bâng khuâng chờ em

Ơi phố xá của em
Mùi cà phê thơm thật mềm
Và chiếc hôn dài tiễn đưa

Thị trấn êm đềm kia là nơi em quay về
Nhà thưa phố vắng bao mùa đi qua không khép
Vẫn có bè bạn vẫn có hò hẹn
Một thời nhỏ bé với chiếc hôn đầu tiên"

[Lyric: Thị Trấn]

Nhiều lúc không từ biệt hết được với những người mình muốn từ biệt. Nhiều lúc không muốn từ biệt vì có phải là ra đi không ngày gặp lại đâu. Nhiều lúc từ biệt chỉ là cái cớ để chào hỏi lần nữa. Nhiều lúc từ biệt cho xong nhanh nhanh vì biết rằng nơi mình đến có người đang đợi để chào hỏi mình, và nơi đó là nơi mình cần đến để thấy đời có chút ý nghĩa.

Sẽ nhớ nhưng rồi sẽ quên.


[az]
24.08.10

Aug 4, 2010

L = {x | x = friendship doesn't exist}


In mathematics, we learn that x stands for the unknown, a+b=x, but what's really unknown is what plus what equals friendship with an x. 

Is this an unsolvable equation? 

Or is it possible to transform a once passionate love into something that fits nice and easily onto the friendship shelf?

I couldn’t help but wonder... can you be friends with an x?

Or how much emotional scar will it take for you to be able to do so?

[az]